Etiketter

, , , , ,

Eller The History of ADHD har en egen sajt. För det är ingen ny företeelse utan den tidigaste vetenskapliga noteringen om tillståndet kom redan 1798 av Alexander Crichton.

Här ett bild från Alexander Crichton bok: An inquiry into the nature and origin of mental derangement : comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passions and their effects. 1798.

Mer om ADHD Historien finns också att läsa på svenska hos ADHD och ADD

ADHD Historia del 1 de första beskrivningarna av tillståndet i vetenskaplig litteratur.

Del 2 i ADHD Historian kanske är mer känd än del 1, mycket beroende på att den andra delen inte med en gång kopplades samman med ADHD och ADD. Hursomhelst är det George Still som beskrev ett tillstånd där lekande barn glömde bort sig själva under leken i sin allvarligaste form.

ADHD Mediciner

Concerta har många namn eller rättare sagt den verksamma beståndsdelen Metylfenidat kallas också Equasym, Medikinet eller Ritalin men är allesammans beroende av samma verksamma beståndsdel nämligen metylfenidat. Effekten av metylfenidat upptäcktes runt 1950.

Den första medicinen som sågs ha effekt mot ADHD symptom var Benzedrine, dvs ett amfetamin-preparat. I dag används inte Amfetamin till behandlingen av ADHD utan bara Metamina dvs Dex-Amfetamin används.

Dex Amfetamin

ADHD Medicin

 

 

 

 

Annonser