ADHD verkar som en magnet på många lycksökare inom normala verksamheter.

För många verkar vilja göra sig en karriär på att skriva ned fenomen som ADHD, lyckas man inte med något annat så kanske man kan lyckas med det?  Senaste omgången av debatter startades av skojaren som svindlande nog bytt namn och nu skriver på DN under namnet Natan Schackar. Om ADHD.

Det är alltid intressant att skriva ned om en grupp, fastän i dagens Sverige får man ju inte göra det direkt, då är det alltid bättre att göra det indirekt, varför inte genom att underkänna premisserna för det som håller gruppen samman? Otaliga exempel på just detta har setts genom åren när det gäller just ADHD och ADD många har varit riktigt fett disrkiminerande tex

Nästan alla som är tillräckligt misslyckade kan få diagnosen ADHD – Givetvis följt av tesen att det är diagnosen i sig som är stigmatiserande! Annars är det ju en extremt uppenbart stigmatiserande effekt i att påstå att vem som helst som är tillräckligt misslyckad kan tillhöra en viss grupp …Undrar hur många andra grupper som stillasittande skulle kunna tänkas ta emot en sådan inpacketerad laddning med skit.

Men visst ok, det finns flera saker med ADHD och ADHD mediciner som skulle kunna vara mycket bättre. Statens egna beredning för medicinsk utvärdering nämner några. ADHD från SBU.

När det sedan gäller Medicin och ADHD Medicin så finns det uppenbart flera systematiska i systemet vilka bland annat tagits upp i boken Bad Pharma. frågan är väl närmast varför detta systemfel så väldigt ofta tas upp i samband med ADHD. Kanske är det så att misslyckade inom olika grupper söker sig mot personer med ADHD för att slå ned på en redan utsatt grupp. Eller vad kan det annars bero på?

Concerta ADHD, ADHD History.

 

Filmer om ADHD ADD:

Annonser