Etiketter

, ,

Det har kommit en ny ADHD medicin till apoteken

Attentin heter den och är i mångt och mycket samma som Metamina, för styrkan och den verksamma substansen är densamma hos Attentin som hos Metamina, men det finns en viktig skillnad Attentin kräver inte någon licens utan kan förskrivas utan licens.

Dock gäller bara högkostnadsskyddet enbart om de andra medicinerna används dessförinnan och inte gett ett terapeutiskt resultat. Detta för att Attentin är ett förstahandsval utan snarare ett andra eller sistahandsval med högre potentiella biverkningar. Vilka man gärna vill undvika

Attentin

Attentin verkar dock vara svårt att misstaga för något annat. Märkt med ett djupgående kryss som präglats över tablettens större yta så kan de flesta både se och känna vad det är. Särpräglad och lätt att känna igen med andra ord. Ytan förefaller dessutom något skrovlig.

Attentin förpackning

Varje tablett innehåller 5 mg dexamfetaminsulfat, isomalt E953. Skall förvaras utom räckhåll för barn och skall tas enligt läkares rekommendation.

Du ska lämna tillbaka överblivna tabletter till apotekspersonalen. Eller svälja dem hela. Läs bipacksedeln före användning. Förvara dem utom syn och räckhåll vid en temperatur som inte överstiger 30 grader celsius. Tänkt på att det är fuktkänsliga tabletter förvara dem därför i originalförpackningen.

Attentin 5 mg

Attentin 5 mg karta och Ask

Annars verkar det hända och skrivas en del kring ADHD Medicin just nu, dels så håller p3 på att granska ADHD medicin på flera plan. Dels så verkar det finnas en stor ökning av förskrivningen av ADHD medicin som Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym det vill säga medel med Metylfenidat som aktiv beståndsdel.Attentin 5 mg

Men visst är det intressant att så lite om långtidseffekter etc är känt och att några undersökningar säger att på lång sikt har de ingen effekt. Mycket intressant, här bör det finnas någon typ av vattendelare.

Hursomhelst har det skrivits ganska mycket om ADHD Medicin det senaste, från att förskrivningen av ADHD Medicin ökat och ökat till att lärare minska ned förskrivningen.

Men också det intressanta med att många Interner som får ADHD medicin ute i livet som fria väljer att Inte ta dem, vilket är intressant att notera. Kanske är det också en kick i baken åt de som säger att man blir beroende av ADHD medicin. Grejen kan ju också vara sådan att man blir normalare av ADHD Medicin om man har ADHD vilket för ganska många kan innebära att de tycker att de blir så jäkla tråkigt och segt, trotts att det blir mer gjort och att omgivningen ofta kanske ser mer av de positiva effekterna. På en del anstalter har några interner läst sin första bok i livet, tack vare ADHD medicin vilket kanske säger något om vilka förutsättningar man kan tänkas ha i livet generellt sätt med tung ADHD om man inte ens kan läsa en bok, vilka yrkesmöjligheter står då till buds, vad tror du?

-Kanske inte något yrke där man lätt somnar, är jag strikt böjd att tro!Attentin

Att det däremot kommer ut en del ADHD Medicin som Concerta, Ritalin måhända även något Metamina på den svarta marknaden är gravt olyckligt och bör inte alls få ske. Det tyder på en överförskrivning måste jag nog gissa. Men sammantaget kan helheten av denna grumliga massa dölja ett faktum som jag och många andra själva sett med egna ögon ADHD Medicin skapar inte något beroende, det skapar Oberoende.

Förutsatt att de används som de ska naturligtvis. man kan säkert slå ihjäl någon med tillräcklig mängd Concerta som en blypåse men å andra sidan kan man tillfoga livsfarliga skador med en istapp, så akta dig för vatten – Eller ha vett vid havet.

Attentin 5 mg

Attentin 5 mg Dexamfetamin

 

Annonser